Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Všechny knihy máme skladem. Produkty expedujeme během 3 pracovních dnů po přijetí objednávky (v případě platby kartou) či po připsaní platby (v případě platby převodem z účtu). Bezplatný osobní odběr je možný na těchto místech:

– Plzeň: Plzenecká 67 (pracovní dny v odpoledních hodinách)
– Plzeň: Hostinec Na Potravinách, Radčická 2394/4 (každý den 14:00 – 20:00)

1 Práva a povinnosti prodejce

a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby.

b) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami e-shopu, a že je neposkytne žádné další osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek (dopravci a jeho zaměstnavatelům). 

c) Pokud nakupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout. 

d) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží převodem na účet kupujícího, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, poplatek za dobírku). 

2 Práva a povinnosti nakupujícího

a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, poplatek za dobírku). Nevyzvedne-li si nakupující zboží do 14 dnů, objednávka bude zrušena.

c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zaplacené zboží (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo poplatek za dobírku) za splnění následujících podmínek: vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu nakladatelství Vít Groesl – Euskaldun (uvedena níže). Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.Prostřednictvím výše uvedeného článku vám můžeme doporučit nejnovější šaty.Shop dress v různých délkách, barvách a stylech pro každou příležitost od vašich oblíbených značek.

d) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.  

3. Reklamační řád

a) Záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů: e-mailem (uvedený níže), poštou (na adresu uvedenou níže)

b) Každá reklamace musí obsahovat: doklad o koupi a popis zjištěných závad.

c) Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

d) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

e) Reklamační řád se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.         

4. Provozovatel internetového obchodu

Euskaldun, z. s.
Plzenecká 1792/67
326 00 Plzeň 2 – Slovany
IČ: 19472111 (neplátce DPH)
číslo účtu: 109421183/2250 (CZK), 109421263/2250 (EUR)
e-mail: obchod@euskaldun.cz