hostina uroborova

První počin plzeňského rodáka se smyslem pro jazykovou vytříbenost a důrazem na bezkrupulózní smysl pro humor. Račte si přečíst…

“Jsme tři a naše cesty vedou ke knihám. A do Plzně, která bude našemu nově založenému nakladatelství domovem. Chováme obdiv ke všem lidským jazykům, ačkoli nejblíže je nám jazyk český. Právě českému čtenáři chceme zpřístupňovat knihy jak původní, tak překládané z co nejpestřejšího jazykového spektra.”

nakladatelství

Zakládání nového nakladatelství je, nejen v této době, činnost vskutku pošetilá, nicméně ani po nepřeberném zvažování všech možných překážek jsme od úmyslu pustit se do takového podniku neupustili. Věříme, že záměr podpírající naše dosavadní i příští úsilí, stojí za to přivést k životu. Dovolte nám jej trochu přiblížit.

autoři

Snad nejdůležitější součástí skvělé knihy je její autor, jeho život, zkušenosti, vytříbenost tvorby a osobitý styl. Je proto důležité nahlédnout alespoň přes pokličku do života těch, jejichž díla se nám vrývají pod kůži.

blog

Zde jsme si vyčlenili prostor pro různorodé úvahy, opožděné doslovy, netradiční rozhovory, domněle hlubokomyslné kritiky či nikdy nestárnoucí aktuality. Brzy jej snad začneme zaplňovat.

kontakt

nakladatelstvi@euskaldun.cz

+420 736 402 039

Na Průtahu 249/19, 326 00 Plzeň