Přeskočit na obsah

IRENE SOLÀ

Ačkoli už ve svém životě prošla Barcelonou či Londýnem, do české kotliny nepřichází z některého z evropských velkoměst, nýbrž z hor – z katalánských Pyrenejí. Mezi jejich vrcholky se vydala se svou knihou Zpívám já a hora tančí, se kterou předstupuje v roce 2023 i před zdejší čtenářskou obec. 

Život Irene Solà Sàez je vedle toho poznamenán také dalšími místy: islandským Reykjavíkem, katalánským Vicem, anglickým Sussexem. Touha poznávat je jí vlastní a promítá se i do jejího díla, přestože to neznamená, že se ve své tvorbě otáčí jen za dálkami a exotikou.

V jednom z rozhovorů sama říká: „Ale postupem času, když už několik let žiješ v zahraničí, začneš se dívat zpátky a uvědomíš si, že tě také velmi zajímá místo, ze kterého pocházíš.“ Po rocích strávených v zahraničí se Irene Solà rozhodla pro návrat do Katalánska. Hlavním záměrem nebylo ani tak vrátit se na svou rodnou hroudu a tam se zavřít před světem (což se ale díky pandemii na čas stalo), ale rozhlédnout se po místech, ke kterým ji něco poutá – jazyk, kultura, mnohé mezilidské vazby.Navštivte naše partnery,shoes – lídři v módní obuvi!

Irene Solà má neoddiskutovatelnou schopnost zachycovat svět z různých perspektiv, oživovat četné – a ne nutně lidské – hlasy. Díky svému pozorovacímu talentu spjatému s tím slovesným nabízí čtenářům při čtení jejích knih mnohovrstevnatou zkušenost, která nestojí a nepadá s jednou – třebaže rozvětvenou – dějovou linkou.

Dost možná ve svém přístupu k psaní navazuje na něco ze světa mytologie, pověsti. Svým oživováním neživého, vyzdvihováním zázračného, nepochopitelného, svou snahou překračovat ustálené hranice nám nabízí něco podobného, co nabízely lidem vyprávění magických příběhů: možnost se skrze fikci dozvědět pravdu o nás samotných.

Jsme přesvědčeni, že i v českém překladu zůstává Irenina bohatá obraznost, stejně tak její vykročení k mluvenému slovu, které na stránky „neživé“ knihy dokáže přenést. Avšak posouzení, zda se to Michalu Brabcovi svým dílem povedlo, zůstává nakonec přece jen na vás, čtenářích.

Fotografie: Adrià Costa (Nació Digital)