Přeskočit na obsah

rozšiřujeme prostor jazykové a literární pestrosti

Začalo to snahou obohacovat český literární prostor o překlady z méně zastoupených jazyků. Postupem času jsme si ale uvědomili, že pouhé vydávání knih nebude stačit. Tak jako předložit kvalitně vybranou, přeloženou a vypravenou knihu čtenáři, je pro nás důležité starat se o propagaci práce překladatelů, o zvyšování prestiže „malých“ jazyků, o důležitost jazykové a literární různorodosti. Jde o součást jednoho a téže úkolu, který jsme si uložili.

Naším cílem je budovat spolek, který bude důležitou křižovatkou v literárním světě.

Naším závazkem je posilovat ve společnosti otevřenost, která nebude pouhou tolerantností a vzdělanost, která nebude pouhou informovaností.

Naším úkolem je dělat to profesionálně, na základě jasně vytyčených hodnot.

Abychom naši činnost jasně ukotvili, rozhodli jsme jít postupně, od nejobecnějšího až po to nejkonkrétnější. Postavit pevné základy, tedy definovat naše hodnoty. Ujasnit si, jak se k nim vztahovat, čím můžeme přispívat k jejich rozvoji a naplňování. Pokorně si vybrat, co je v našich silách, abychom mohli svoji práci dělat svědomitě a kvalitně. Předložit jasně formulované projekty, které můžeme nabídnout co nejširší veřejnosti.