NAKLADATELSTVÍ

náš příběh

Zakládání nového nakladatelství je, nejen v této době, činnost vskutku pošetilá, nicméně ani po nepřeberném zvažování všech možných překážek jsme od úmyslu pustit se do takového podniku neupustili. Věříme, že záměr podpírající naše dosavadní i příští úsilí, stojí za to přivést k životu. Dovolte nám jej trochu přiblížit.

název

Slovo „euskaldun“ jsme si vypůjčili z baskičtiny a je možné jej přeložit jako „baskicky-hovořící“, stejně tak jako „Bask“. Z onoho – zároveň prastarého i velice současného – jazyka jsme nevybírali náhodou. Baskičtina pro nás do určité míry symbolizuje smysl naší práce: jde o jazyk, který si svou existencí už několik tisíciletí nemůže být vůbec jistý, jazyk, kterému politické okolnosti nikdy příliš nepřáli, jazyk, který je však natolik zakořeněn do kultury baskického národa, způsobu života a přemýšlení jeho lidí, že se jej nikdy žádnému Frankovi (a dalším psychopatům podobného ražení) nepodařilo vymýtit.

Na příkladu baskičtiny lze demonstrovat, co všechno může řeč, třebaže původně prostý prostředek té nejvěcnější komunikace, v sobě nést. A co všechno to může pro někoho znamenat. Rádi bychom se k takovému vnímání jazyka připojili svou prací. Víme, že to ani z daleka není jen o nás, avšak věříme, že se svým úmyslem nezůstaneme sami – že najdeme vás, Čtenáře.